Glastonbury
Goddess
Temple

Bringing Goddess alive in Her World…

Bringing Goddess alive in Her World…

De visie op de Motherworld

Thank you to Annick for the Dutch/Flemish translation

MotherWorld

Door Kathy Jones

De Motherworld visie is geïnspireerd op de Lady van Avalon, de Grote godin van liefde, compassie, genezing en transformatie van het heilige eiland Avalon.

De Motherworld is een samenleving waar moeders en de waarden van moederschap – liefde, zorg en steun voor elkaar, en voor onze moeder aarde en al haar wezens en natuur – in het centrum van ons leven worden geplaatst, in plaats van weggeduwd te worden in de periferie.

De Motherworld is een samenleving waarin creatieve en levensbevestigende waarden, acties, inzichten en bewustzijn worden geëerd en aangemoedigd in zowel vrouwen, mannen als kinderen. Het is de samenleving die is gebaseerd op het feit dat we allemaal op onze moeder Aarde leven.  Zij is de bron van alles wat we zijn en van alles wat we hebben. We moeten zorgen voor haar, voor elkaar en voor alle andere leven.

De primaire waarden voor de nieuwe Motherworld zijn:

Moeder Aarde te eren als een levend wezen. Liefde voor elkaar, vriendelijkheid, ondersteuning, respect, zorg en mededogen. Eerbetoon aan alle vormen van moederschap, het eren van vaders, en de viering van de opvoeding van kinderen en jongeren. Bescherming van en zorgen voor de aarde, het water, het vuur, de lucht en alle andere ruimte van Haar wereld.

MotherWorld

Voorgestelde waarden voor de nieuwe Motherworld zijn:

Eerlijkheid, persoonlijke integriteit, authenticiteit, onderlinge relaties, diversiteit, keuze, onderscheidingsvermogen, integratie, vertrouwen, schoonheid, emotionele expressie, echt luisteren, duidelijke grenzen geven, reflectie, zielsontwikkeling, empowerment, helen van de schaduw, het nastreven van wijsheid, het aanmoedigen van de eigen verantwoordelijkheid, eigenwaarde, zelfrespect, zelfvertrouwen, zelfdiscipline en zelfreflectie, gebed, ceremonie, service, verbinding, partnerschap, vrijgevigheid en delen van rijkdom, geven, ontvangen, humor, creativiteit, onderwijs voor allen, niet-gewelddadige methoden voor het oplossen van conflicten, eren en beschermen van moeder natuur en alle levende wezens, ethische productie van goederen en diensten, de bescherming van de kwetsbare en het waarderen van de wijsheid van de oudsten en de voorouders.

De Motherworld is een samenleving waar de patriarchale structuren en waarden van dominantie, ‘macht-over’, controle en dwang, hebzucht, buitensporige winst, verwoestende concurrentie, geweld, verkrachting, oorlog, slavernij, lijden, honger, armoede, en de vervuiling van moeder Aarde en haar atmosfeer, worden herkend als schaduw expressies van de mensheid die moeten worden uitgedaagd, gedeconstrueerd, omgezet en genezen. In de Motherworld, worden helende praktijken aangemoedigd en gebruiksklaar ter beschikking gesteld.

De Motherworld erkent dat alle menselijke wezens, vrouwen en mannen, wonden hebben door onze patriarchale conditionering – emotionele en mentale patronen die kunnen worden geactiveerd als we proberen om onze wereld te veranderen. In deze hechte Godinnen Gemeenschap zijn we ons met name bewust van ons schaduw materiaal, waaronder afgunst, jaloezie, concurrentie, collusie, wrok, elkaar ondermijnen, achterklap, de schuld te geven, na-ijver, nijd … projectie van negatieve emoties als kwaadheid, woede, schaamte, angst, eenzaamheid, gebrek aan eigenliefde, gebrek aan eigenwaarde en gebrek aan zelfvertrouwen, zijn allemaal het resultaat van afzonderlijke culturele en karmische levenservaringen.

In de Motherworld is het een van onze eerste werken om elkaar liefde en ondersteuning te geven bij het nemen van verantwoordelijkheid voor onze vaak vijandige en onderdrukte emoties. Deze schaduwen ondermijnen onze beste inspanningen om te veranderen.  Ze beïnvloeden de manier waarop wij in onze persoonlijke en sociale relaties staan, hoe we handelen in ons leven als kinderen van de Godin wonend in een patriarchale wereld, als haar priesteressen en priesters, als haar melissae, en in onze persoonlijke verplichtingen aan de Godin. Ze verhinderen vaak dat we onze ware kracht ervaren. Velen onder ons hebben reeds vaardigheden en technieken ontwikkelt om expressie te geven aan het emotionele, zoals echt naar elkaar luisteren en het aanbieden van reflectie en steun, zodat we deze wonden kunnen helen. Dit persoonlijke genezend werk kan en moet nu versneld doorgevoerd worden – juist met de hulp van de Motherworld Gemeenschap, waar we vanuit medelevende veiligheid kunnen werken aan deze wonden.

Hoewel de naam ‘Motherworld’ afkomstig is van Barbara Walker’s roman ‘Amazone’, waarin het een oude fictieve matriarchale samenleving beschrijft, willen wij niet een terugkeer naar een dergelijke maatschappij. Het is een voorwaartse beweging naar een nieuwe soort van moeder-centerde Gemeenschap, waar allen gewaardeerd zijn en ondersteund worden, en waar we samen met nieuwe ideeën en formules kunnen experimenteren. ‘Motherworld’ roept een beeld van een liefdevolle wereld op waar we veilig zijn in de omhelzing van de grote moeder.

De roep van de Motherworld

  • Wij vragen de emancipatie van vrouwen en meisjes, mannen en jongens.
  • Wij vragen een einde te maken aan alle geweld, geweld tegen vrouwen en meisjes, jongens en mannen, met inbegrip van aanvallen, verkrachting, verminking en besnijdenis, slavernij, mensenhandel, foltering en oorlog.
  • Wij vragen een einde te maken aan intimidatie en ‘macht-over’  in alle vormen.
  • Wij vragen een einde te maken aan de wapenhandel en de persoonlijke eigendom van schadelijke wapens.
  • Wij vragen een einde te maken aan honger, armoede, dakloosheid en het bezit van de middelen van de aarde door enkelen ten koste van de velen.
  • Wij vragen een einde te maken aan alle menselijke en dierlijke offers voor religieuze, politieke of sociale idealen.
  • Wij vragen een einde te maken aan alle vormen van dierenmishandeling.
  • Wij vragen een einde te maken aan alle ongelijkheid op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid, handicap en leeftijd.

Deze Motherworld visie werd geïnitieerd door  priesteres van Avalon, Kathy Jones en de godinnengemeenschap van de Glastonbury Goddess Temple, met inbegrip van Amanda Baker, Amanda Posnett, Amber Skyes, Ann James, Beci Monks, Becky Thomas, Carmen Paz, Caroline Lir, Cherry-Lee Ward, Chrissy Heaven, Christine Watkins, Christine Watts, Duncan Howell, Elin Hejll-Guest, Emma-Rose Knight, Erin McCauliff, Francine van den Berg, Georgina Sirett-Smith, Joanne Foucher, Joanne Hooper, John Reeves, Josie Shaw, Katinka Soetens, Leona Graham, Lieveke Volcke, Lisa Newing, Lorraine Pickles, Louise Tarrier, Luiza Frazao, Luna Silver, Mandie Thorne, Marion van Eupen, Marisa Picardo, Michelle Patten, Mike Jones, Miriam Wallraven, Peter Huzar, Renata de Quieroz, Rose Flint, Rosie Elflain, Sandra Roman, Sharlea Sparrow, Shirley-Ann Millar, Stephanie Mathivet, Suzanne Viney, Tina Free, Trevor Nuthall, Vera Faria Leal and Vikki Winstone. Voeg jouw naam ook toe aan de lijst.

Deze visie wordt ook door anderen opgenomen in verschillende gemeenschappen en plaatsen in de wereld, en in verschillende vormen.

De visie van de Motherworld is inclusief en zonder grenzen. Het ondersteunt alle mensen – vrouwen, kinderen en mannen overal, die proberen om de vrouwelijke waarden terug in ons leven en in onze samenlevingen te brengen, om zo onze wereld ten goede te veranderen.

De Motherworld steunt diversiteit van meningsuiting, zoals een moeder houdt van al haar kinderen met hun verschillende karakters en uitdrukkingen.

Er kunnen Motherworld Gemeenschappen en netwerken gevormd worden door een groep van mensen die het eens zijn met haar waarden en beginselen. Wij vragen dat iedereen die toezegt om de Motherworld mee op te bouwen, zich met elkaar verbindt en verbonden blijft, zodat er een wereldwijd netwerk van liefde en steun voor onze creatieve waarden en acties kan ontstaan.

De Motherworld visie was geaard en ceremonieel geactiveerd tijdens de Glastonbury Goddess Conferentie van 30 juli – 4 augustus 2013.

De visie van de Motherworld werd het ook gepresenteerd op Goddess Spirit Rising Conferentie in Malibu, Californië, op 7 September 2013.

U kunt hier contact met ons opnemen.

Commitment aan de Motherworld

De volgende voorbeelden kunnen gebruikt worden als mogelijk commitment aan de Motherworld:

Ik zet mij in om op liefdevolle en ondersteunende wijze te bouwen aan de visie, de mensen en de waarden van de Motherworld zoals beschreven.

Ik ben bereid te helpen om de Motherworld in de realiteit te brengen door mijn gedachten, woorden en daden in deze wereld. Ik steun de Motherworld visie. Ik verplicht mijzelf tot het nemen van verantwoordelijkheid voor mijn eigen emotionele en mentale verwondingen en voor hun genezing.