Glastonbury
Goddess
Temple

Bringing Goddess alive in Her World…

Bringing Goddess alive in Her World…

Moderverdenens visjon

Thank you to Lene for the Norwegian translation

MotherWorld

por Kathy Jones

Moderverdenens visjon er inspirert av Fruen av Avalon, den store Gudinnen for kjærlighet, medfølelse, helbredelse og transformasjon på Avalons hellige øy.

Moderverdenen er samfunnet der mødre og de moderlige verdiene – kjærlighet, å støtte hverandre og å bry seg om hverandre og for vår Moder Jord og alle Hennes skapninger og naturen – er plassert i sentrum av våre liv, istedenfor å bli etterlatt i periferien.

Moderverdenen er samfunnet hvor kreative og livsbekreftende verdier, handlinger, innsikt og bevissthet blir æret og oppmuntret i kvinner, menn og barn. Det er samfunnet som er grunnlagt på det faktum at vi alle bor på vår Moder Jord. Hun er kilden og grunnlaget for alt vi har og alt vi er. Vi må ta vare på Henne, på hverandre og på alt liv.

Hovedverdiene for den nye Moderverdenen er:

Å ære Moder Jord som en levende skapning. Å ha kjærlighet for hverandre, godhet, støtte, respekt, omsorg og medfølelse. Å ære alle former for morskap, å ære fedre, og feiringen og oppfostringen av barn og unge. Å beskytte og ta vare på jorda, vannet, ilden, luften og rommet i Hennes verden.

MotherWorld

Foreslåtte verdier for den nye Moderverdenen inkluderer:

Ærlighet, personlig integritet, autentisitet, forhold, mangfold, valg, skarpsindighet, inkludering, tillit, skjønnhet, følelsesmessige uttrykk, å lytte, klare grenser, refleksjon, sjeleutvikling, styrking, skygge-helbredelse, jakten på visdom, å oppmuntre til selv-ansvar, selv-verdi, selvrespekt, selvtillit, selvdisiplin og selvrefleksjon, bønn, seremoni, tjeneste, forbindelse, partnerskap, generøsitet, å dele goder, å gi gaver, motta, humor, kreativitet, utdannelse for alle, ikke-voldelige metoder for å løse konflikter, å ære og beskytte Moder Natur og alle levende vesener, etisk produksjon av goder og tjenester, å beskytte de svake, og å sette pris på Visdommen fra de Eldre og fra Forfedrene. rs.

Moderverdenen er samfunnet hvor de patriarkalske strukturene og tanken om dominans, maktutøvelse og tvang, grådighet, overdreven profitt, ødeleggende konkurranse, vold, voldtekt, krig, slaveri, lidelse, sult, fattigdom og forurensingen av Moder Jord og Hennes atmosfære blir gjenkjent som de mørke uttrykkene til menneskeheten som trenger å bli utfordret, dekonstruert, forvandlet og helbredet. I Moderverdenen er helbredelse lett tilgjengelig og alle blir oppmuntret til å prøve.

I Moderverdenen er det anerkjent at alle mennesker, kvinner og menn, bærer sår fra vår patriarkalske oppdragelse – følelsesmessige og mentale mønstre som kan bli aktivert når vi prøver å forandre vår verden. I Gudinne-samfunnet er vi spesielt klare over at våre mørke sider, som inkluderer misunnelse, sjalusi, dømming, konkurrering, sammensvergelse, harme, undervurdering, bak-snakking, legge skylden på andre, projisering av negative følelser som for eksempel sinne, skam og skyld, frykt, ensomhet, mangel på selv-kjærlighet, mangel på selvtillit og svakt selvbilde, alle er resultatet av individuelle kulturelle og karmiske livsopplevelser.

I Moderverdenen er et av våre første tiltak å elske og støtte hverandre når vi tar ansvar for våre undertrykkede og ofte fiendtlige følelser. Disse skyggene undergraver alle våre beste forsøk på å forandre måten vi oppfører oss på i våre personlige og sosiale forhold, i våre liv som Gudinne-elskede folk som lever i en patriarkalsk verden, som Hennes prestinner og prester, som Hennes melissae, og i våre personlige forpliktelser til Gudinnen. De hindrer oss ofte i å oppleve sann egenkraftmobilisering. Blant oss finnes det allerede dem som har utviklet ferdigheter og teknikker for følelsesmessig uttrykking, slik som å virkelig lytte til andre og tilby refleksjon og støtte slik at disse sårene kan bli leget. Dette personlige helbredelsesarbeidet må – og kan – gå raskere nå ved hjelp fra Moderverden-samfunnet, noe som kan holde oss i medfølende trygghet mens vi forsøker å lege våre sår.

Selv om navnet “Moderverden” kommer fra Barbara Walkers roman “Amazon” hvor den beskriver et urgammelt, oppdiktet matriarkalsk samfunn, så er ikke dette en regresjon til et slikt samfunn. Det er en bevegelse som ser framover mot et nytt moder-sentrert samfunn, hvor alle er verdifulle, støttet og satt pris på, og hvor vi kan eksperimentere sammen med nye idéer og former. “Moderverden” vekker opp en kjærlig verden der vi alle er i den Store Moders omfavnelse.

Moderverdenens kall

  • Vi kaller på egenkraftmobilisering for kvinner og jenter, menn og gutter.
  • Vi kaller på en slutt på all vold – vold mot kvinner og jenter, gutter og menn, inkludert overfall, voldtekt, kjønnslemlestelse og omskjæring, slaveri, menneskehandel, tortur og krig.
  • Vi kaller på en slutt for all skremming og aggressiv maktutøvelse i alle former.
  • Vi kaller på en slutt på våpenhandelen og på personlig eierskap av skadelige våpen.
  • Vi kaller på en slutt på sult og hungersnød, fattigdom, hjemløshet og at et fåtall skal eie jordas ressurser på bekostning av mange.
  • Vi kaller på en slutt på all menneske- og dyreofring i religiøse, politiske eller sosiale hendelser.
  • Vi kaller på en slutt på alle former for dyremishandling.
  • Vi kaller på en slutt på all forskjellsbehandling basert på kjønn, rase, seksuell orientering, funksjonshemming og alder.

Denne Moderverden-visjonen er påbegynt av Avalons prestinne Kathy Jones og Glastonbury Goddess Temple sitt Gudinnesamfunn, inkludert Amanda Baker, Amanda Posnett, Amber Skyes, Ann James, Beci Monks, Becky Thomas, Carmen Paz, Caroline Lir, Cherry-Lee Ward, Chrissy Heaven, Christine Watkins, Christine Watts, Duncan Howell, Elin Hejll-Guest, Emma-Rose Knight, Erin McCauliff, Francine van den Berg, Georgina Sirett-Smith, Joanne Foucher, Joanne Hooper, John Reeves, Josie Shaw, Katinka Soetens, Leona Graham, Lieveke Volcke, Lisa Newing, Lorraine Pickles, Louise Tarrier, Luiza Frazao, Luna Silver, Mandie Thorne, Marion van Eupen, Marisa Picardo, Michelle Patten, Mike Jones, Miriam Wallraven, Peter Huzar, Renata de Quieroz, Rose Flint, Rosie Elflain, Sandra Roman, Sharlea Sparrow, Shirley-Ann Millar, Stephanie Mathivet, Suzanne Viney, Tina Free, Trevor Nuthall, Vera Faria Leal og Vikki Winstone. Legg navnet ditt til denne listen.

Visjonen er også mottatt av andre i forskjellige samfunn og på forskjellige plasser i verden, og i forskjellige former.

Moderverden-visjonen er inkluderende og grenseløs. Den støtter alle mennesker – kvinner, barn og menn overalt, som streber etter å bringe feminine verdier tilbake i våre liv og samfunn, derav forandre verden for det bedre.

Moderverdenen er positiv til forskjellige uttrykk, lik en Mor som elsker alle sine barn med alle deres forskjellige karakterer og uttrykk.

Moderverden-kommuniteter og nettverk kan dannes av en hvilken som helst gruppe mennesker som sier seg enig i dens verdier og prinsipper. Vi ber om at alle forplikter seg til Moderverdenen, og tar kontakt med andre og holder sammen i å skape et verdensomspennende nettverk av kjærlighet og støtte for våre kreative verdier og handlinger.

Moderverden-visjonen ble grunnlagt og aktivert seremonielt ved Glastonbury Goddess Conference den 30 juli – 4 august 2013.

Du kan kontakte oss her.

Moderverden-visjonen ble også presentert ved Goddess Spirit Rising Conference i Malibu, California, den 7 september 2013.

Forpliktelse til Moderverdenen

Følgende er foreslåtte forpliktelser som folk kan avlegge hvis de ønsker å være med på å skape Moderverdenen:

Jeg forplikter meg selv til å elske og til å støtte visjonen, menneskene og verdiene i Moderverdenen som her beskrevet:

Min intensjon er å bringe Moderverdenen frem gjennom mine tanker, ord og handlinger i verden. Jeg støtter Moderverden-visjonen. Jeg forplikter meg til å ta ansvar for mine egne følelsesmessige og mentale sår og for helbredelse.