Vize Mateřského světa

Thank you to Květa for the Czech translation

MotherWorld

por Kathy Jones

Inspirací pro vizi Mateřského světa je Paní z Avalonu – Velká Bohyně lásky, soucitu, léčení a transformace z posvátného ostrova Avalon.

Mateřský svět je společnost, ve které nejsou matky a mateřské hodnoty – láska, péče, podpora jeden druhého, naší Matky Země i všech živých bytostí a přírody – ponechány na okraji našich životů, ale jsou umístěny do středu.

V Mateřském světě jsou u žen, mužů i dětí uznávány a povzbuzovány tvořivé hodnoty, činy, vhledy a vědomí, které probouzejí lásku k životu a radost z něj. Je to společnost založená na uvědomění si, že žijeme na Matce Zemi. Ona je naším zdrojem a základem všeho, čím jsme a co máme. Měli bychom se o ni starat, stejně jako o ostatní lidi a všechen život kolem.

Základní hodnoty Mateřského světa jsou:

Úcta k Matce Zemi jako živoucí bytosti. Láska k bližním, vlídnost, podpora, respekt, péče a soucit. Úcta ke všem formám mateřství, úcta k otcům, oslava a péče o děti a mladé lidi. Péče o zemi, vodu, oheň, vzduch a celý prostor Země.

 

MotherWorld

Navrhované hodnoty nového Mateřského světa zahrnují:

Upřímnost, osobní integritu, pravdivost a autentičnost, vztah, rozdílnost, možnost volby, soudnost, jednotu, důvěru, krásu, projevy emocí, naslouchání, jasné hranice, reflexi, vývoj duše, hledání vnitřní síly, léčení stínů, hledání moudrosti, povzbuzení k odpovědnosti, sebe-hodnotu, sebe-respekt, sebe-vědomí, sebe-disciplínu a sebe-reflexi, modlitby, rituály, službu, spojení, partnerství, štědrost, sdílení bohatství, obdarovávání, přijímání, humor, tvořivost, vzdělání pro všechny, nenásilné metody řešení konfliktů, ochranu Matky Země a všech živých bytostí, úctu, etickou produkci zboží, etické služby, ochranu zranitelných a slabých, uznání moudrosti starších a našich předků.

Společnost Mateřského světa považuje projevy patriarchální struktury a její hodnoty jako je převaha, moc nad druhými, kontrola druhých, nátlak, chamtivost, nadměrný zisk, destruktivní konkurence, násilí, znásilňování, válka, otroctví, utrpení, hlad, bída a znečištění Matky Země i její atmosféry, za stíny lidství, které potřebují být přeformovány, přeměněny a uzdraveny. Mateřský svět podporuje léčebné praktiky a poskytuje je každému.

V Mateřském světě si uvědomujeme, že všechny lidské bytosti, ženy i muži, nesou zranění z naší patriarchální společnosti – emoční a mentální vzorce, které se mohou aktivovat, když se snažíme změnit svět. V komunitě Bohyně si zvědomujeme svoje stíny, které mohou mít podobu závisti, žárlivosti, posuzování či hodnocení, soutěživosti, spiklenectví, vzteku a záště, podrývání, bodání dýky do zad, obviňování, očerňování, projekci negativních emocí jako jsou vztek, stud či hněv, strach, osamělost, nedostatek sebelásky, nedostatek sebedůvěry a nedostatek sebevědomí… To všechno jsou výsledky zkušeností kulturního a karmického života jedince.

Jedním z hlavních úkolů v Mateřském světě je láska a podpora druhých, abychom se naučili nést odpovědnost za své potlačené a často nepřátelské emoce. Tyhle stíny podkopávají i ty nejlepší snahy změnit naše chování v osobních i společenských vztazích, v životech člověka s láskou k Bohyni v patriarchálním světě, v práci kněžky či kněze, v práci její služebnice i v našich individuálních posláních. Často nám zabraňují pocítit naši skutečnou vnitřní sílu. Našli jsme dovednosti a techniky, jak se upřímně projevovat, jak si naslouchat, reflektovat a podporovat se, abychom tato zranění vyléčili. Léčení každého z nás potřebuje – a může – být umocněno komunitou Mateřského světa, která nám pro tuto práci s vlastními zraněními poskytuje soucitné bezpečí.

Název Mateřský svět pochází z románu Barbary Walker jménem “Amazonka”, kde popisuje starodávnou fiktivní matriarchální společnost. Naše vize ale není touhou po návratu do takové společnosti. Je krokem k nové formě společnosti, která bude zaměřena na mateřské hodnoty, kde mají všichni stejnou hodnotu, podporu a jsou stejně oceňováni. Společnosti, kde můžeme společně experimentovat s novými nápady a formami. Mateřský svět probouzí milující svět bezpečné náruče Velké Matky.

Poslání Mateřského světa

  • Požadujeme, aby ženy i dívky, muži i chlapci nalezli svou vnitřní sílu.
  • Požadujeme konec násilí – násilí na ženách a dívkách, chlapcích i mužích. Konec útoků, znásilňování, mrzačení genitálií a obřízek, otroctví, obchodu s lidmi, mučení a válek.
  • Požadujeme konec zastrašování a agrese ve všech formách.
  • Požadujeme konec obchodu se zbraněmi a osobního vlastnictví zbraní.
  • Požadujeme konec hladu a hladovění, bídy, bezdomovectví a vlastnictví země několika vyvolenými na úkor zbytku.
  • Požadujeme konec všech lidských i zvířecích obětí náboženství, politických či společenských představ.
  • Požadujeme konec všech forem násilí na zvířatech.
  • Požadujeme konec všech nerovností na základě pohlaví, rasy, sexuální orientace, postižení či věku.

Tato vize Mateřského světa je iniciována Avalonskou kněžkou Kathy Jones a komunitou Bohyně v Chrámu Bohyně v Glastonbury. Podporují ji Amanda Baker, Amanda Posnett, Amber Skyes, Ann James, Beci Monks, Becky Thomas, Carmen Paz, Caroline Lir, Cherry-Lee Ward, Chrissy Heaven, Christine Watkins, Christine Watts, Duncan Howell, Elin Hejll-Guest, Emma-Rose Knight, Erin McCauliff, Francine van den Berg, Georgina Sirett-Smith, Joanne Foucher, Joanne Hooper, John Reeves, Josie Shaw, Katinka Soetens, Leona Graham, Lieveke Volcke, Lisa Newing, Lorraine Pickles, Louise Tarrier, Luiza Frazao, Luna Silver, Mandie Thorne, Marion van Eupen, Marisa Picardo, Michelle Patten, Mike Jones, Miriam Wallraven, Peter Huzar, Renata de Quieroz, Rose Flint, Rosie Elflain, Sandra Roman, Sharlea Sparrow, Shirley-Ann Millar, Stephanie Mathivet, Suzanne Viney, Tina Free, Trevor Nuthall, Vera Faria Leal a Vikki Winstone.

Tato vize je k dispozici v nejrůznějších formách také dalším komunitám po celém světě.

Vize Mateřského světa je sjednocující a nemá hranice. Podporuje všechny lidi – ženy, děti i muže po celém světě. Všechny, kdo jsou ochotni přinést ženské hodnoty zpátky do našich životů a společností, měnit náš svět k lepšímu.

Mateřský svět podporuje rozmanitost, stejně jako matka miluje všechny své děti bez ohledu na jejich charaktery a způsoby projevu.

Komunity a sítě Mateřského světa mohu být formovány jakoukoliv skupinou lidí, kteří souhlasí s jeho hodnotami a principy. Zavažme se všichni vizi Mateřského světa, spojme se a zůstaňme propojeni.  Tvořme celosvětovou síť lásky a podpory našich tvůrčích hodnot a činů.

Vize Mateřského světa byla ukotvena a aktivována při ceremonii v roce 2013 na Konferenci Bohyně v Glastonbury, 30. Července – 4. Srpna 2013.

Vize Mateřského světa byla také představena na Konferenci zvedajícího se vědomí Bohyně v Malibu, Kalifornie, 7. Září 2013.

Můžete nás kontaktovat v angličtině na motherworld@goddesstemple.co.uk.

Slib Mateřskému světu

Zde najdete návrh slibu na odevzdání se Mateřskému světu:

Slibuji, že budu milovat a podporovat vizi, lidi a hodnoty Mateřského světa.

Můj záměr je přenést hodnoty Mateřského světa do svých myšlenek, slov i činů. Podporuji vizi Mateřského světa. Beru na sebe odpovědnost za své emoční a mentální zranění a jejich léčbu.